Cerkiew w Białymstoku (współautor : arch. Beata Grzegorczyk – Andrejczuk)