Centrum Przesiadkowe w Łapach (współautor : arch. Beata Grzegorczyk – Andrejczuk)